Co se v Býčkovicích (a Velkém Újezdě) povedlo za poslední 4 roky - 20.díl

Finance obce Od listopadu 2018 se nám podařilo zvýšit zůstatek na účtech obce o téměř 8mil Kč! Z rozpočtového určení daní má obec ročně příjmy na úrovní 4,2–4,6 mil Kč, pokud bychom nebyli schopni získat další financování (dotace) a zároveň neřídili obec finančně správně, tak máme ročně ca 0,5–0,75mil Kč na opravy, rekonstrukce nebo investice. Zbytek z uvedených 4,2–4,6 miliónů Kč ročně jde na provozní náklady obce (energie, mzdy/odměny atd.). V roce 2019 jsme změnili podmínky s bankou, do roku 2018 jsme za vedení účtu bance platili téměř 40tis Kč ročně a od roku 2019 jsme volné prostředky obce dali na termínovaný účet a nyní bance neplatíme, ale dostáváme desítky tisíc korun za rok na úrocích. Další úsporou jsou úspory z efektivního řízení energetiky obce – náklady na veřejné osvětlení, vytápění budovy obecního úřadu a také náklady na odpadové hospodářství máme pod kontrolou a nezatěžujeme víc a víc obecní rozpočet. Pozitivní vliv na hospodaření obce má i provoz obecního obchodu, s tím jsme od počátku nepočítali, stále to vnímáme především jako službu občanům, stejně jako závoz nákupů/obědů, ale provozování obchodu obecní rozpočet nezatěžuje, naopak přináší několik desítek tisíc ročně v podobě zisku. Děkujeme všem, který obchod podporují a nakupují v něm. Chováme se zodpovědně a nectíme pořekadlo „Z cizího krev neteče“… protože obecní finance jsou NAŠE finance Velmi dobře si uvědomujeme, že obecní finance potřebujeme na financování malých i velkých OBECNÍCH projektů a nemůžeme je projídat, ale MUSÍME je dobře a efektivně investovat. Děkujeme i dobrovolníkům za jejich podporu a nezištnou práci pro obec. Stav financí obce k 30.11.2018 – 6 371 790 Kč Stav financí obce k 8.9.2022 – 14 227 888 Kč Investice do obecního majetku (za období 2019–2022) – ca 5mil Kč

Přílohy k hlášení

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Býčkovice 8. 9. 2022 15:49
Přílohy k hlášení
20_finance.png 546.34 kB Stáhnout
20_finance.pdf 294.71 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...